Nyheter

Moderaterna tänker föreslå att kommunerna gör undantag i plan- och bygglagen

Det finns redan ett förslag från regeringen att hälso- och sjukvården under en begränsad period. Med början den 1 maj ska kommunerna undantas från bestämmelser i plan- och bygglagen.