Nyheter

LINK Arkitektur vinner markanvisningstävling i Åhus

LINK arkitektur har tillsammans med Fastighetsbolaget 3Hus, vunnit en markanvisningstävling för kvarteret Getapeln i kustnära Åhus.

– Vi vill ge fler möjlighet att bo i nybyggda bostäder till ett rimligt pris, där kontakten med naturen och en hållbar livsstil är central. Vårt koncept bygger på att det ska vara lätt att göra rätt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, berättar Marius Lorentzen, ansvarig arkitekt på LINK arkitektur.

Kvarteret består av 24 radhus med en sammanlagd yta på ca 3 000 m2. Bostäderna varierar mellan storlekarna 95 m2, 105 m2 och 115 m2 samt mindre kompislägenheter på 60 m2. Bostadsrätterna är dessutom kostnadseffektiva i drift och underhåll och i kombination med en variation av bostadsstorlek, kan de därmed möta en större målgrupp.

Tillrättalagt för en hållbar livsstil

Åhus är vackert beläget vid Skånes nordöstra kust och ambitionen med projektet har varit att skapa bostäder som harmoniserar med naturen och sin omgivning och som uppmuntrar till en hållbar livsstil.

– V har planerat för både bil- och lådcykelpool i anslutning till bostäderna och har dessutom skapat möjligheter och utrymmen för att kunna dela trädgårdsredskap etc. med sina grannar. Dessutom undersöker vi nu möjligheten för att förse kvarteret med låsbara uppställningsplatser för havskajaker, berättar Marius Lorentzen.

Innan inflyttning ska de boende ges möjlighet att ta del av en kort utbildning i källsortering, hur de kan påverka sina driftkostnader m.m. Dessutom kommer de att kunna följa sina driftkostnader löpande online, för att hela tiden skapa möjligheter att påverka sin ekonomi och därigenom livsstil.

Trä inifrån och ut

För att minimera klimatpåverkan prefabriceras stommen helt i trä. Dessutom kläs fasaden med trä och färgsätts sedan med en naturlig färgskala för att harmonisera med kringliggande natur. Det hållbara tankesättet genomsyrar hela projektet och överförs sedan till de som flyttar in.

Radhusen börjar byggas under nästa år och om två år kan de nyinflyttade möta sommaren i sina nya hem.