Nyheter

Brion VS Malmö installerar VS till Domstolsverket i Malmö

Brion VS Malmö har skrivit kontrakt med PEAB för VS installationerna till Domstolsverket i Malmö. Projektet är en nybyggnation för i huvudsak Domstolsverkets verksamheter men kommer även att innehålla ytor för externa hyresgäster.

Byggnaden har en gemensam grund i de 4 första våningarna och kommer sen att delas upp på fem torn i olika höjder. Projektet är igång med projektering, där Brion Teknik är vs projektör. Byggnaden beräknas vara färdigställd under Q3 2022. Ordervolymen är på 29 miljoner för Brions del och kommer sysselsätta i snitt 1 projektledare och 5 montörer.

– Detta är det första stora projektet vi tar med vårt nyetablerade vs bolag i Malmö. Det känns spännande att vi som koncernbolag kan utnyttja alla våra resurser på olika orter för att relativt snabbt kunna få grepp på ett projekt av denna storlek och komplexitet. Kalkylarbetet är utfört i Trollhättan och Göteborg, Brion Teknik projekterar och nu är det dags för vårt malmökontor att ta tag i allt det praktiska,  säger Anders Bådholm på Brion.

– Att kunna börja bolagsbyggandet i Malmö med detta intressanta projekt känns fantastiskt. Vi har flera medarbetare med erfarenhet av stora projekt, detta är en chans att visa vad Brion VS Skåne går för och den skall vi ta, säger Jonas Andersson på Brion VS Skåne.