Nyheter

Projekt Jakobsbergs centrum

Erlandsson arbetar som bäst nu med att färdigställa 224 stycken hyreslägenheter samt garage i  projektet Jakobsbergs Centrum.

Arbetena utförs på totalentreprenad och produktionen startade under hösten 2019.

Projektet ska byggas enligt Miljöbyggnad Silver och ska vara färdigställt för inflyttning under kvartal fyra år 2021. Ordervärdet är cirka 270 miljoner.

Projekt Jakobsbergs Centrum har pågått sedan 2017 .

Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.