Nyheter

OBOS lanserar förskola optimerad för solcellsanvändning

Bostadsutvecklaren Obos lanserar en ny typ av förskola som är Svanenmärkt och optimerad för solcellsanvändning. Förskolekonceptet Start Learning har tagits fram i samarbete med White Arkitekter och presenteras i Obos hållbarhetsredovisning som släpps i dag.

– Vår ambition med konceptet har varit att hjälpa kommunerna att komma så nära koldioxidneutralitet som möjligt. Därför ville vi utveckla en förskola som garanterar en sund inomhusmiljö och samtidigt bidrar till klimatmålen, säger Daniel Öhman, chef för kommersiell projektutveckling på Obos.

På flera håll i landet finns inte tillräckligt med förskoleplatser. Den bristen, i kombination med regeringens klimatmål om att nå noll utsläpp till år 2045, innebär en utmaning för många av Sveriges kommuner. För att möta dessa utmaningar har Obos i samarbete med White Arkitekter arbetat fram det Svanenmärkta förskolekonceptet Start Learning.

Svanenmärkningen innebär att förskolan granskas utifrån faktorer som energianvändning, byggprocess, ventilation, dagsljusinsläpp och byggmaterial. Obos förskolekoncept är också optimerat för förnybar energi i form av solceller. Solcellstaken kan oberoende av planlösning orienteras mot syd för att ge maximal solinstrålning.

– Genom att bygga förskolor i trä kan vi dessutom minska klimatpåverkan i tre led. Förutom att ersätta energiintensiva byggmaterial, öppnar träet för en mer resurseffektiv byggprocess samt fungerar som en kolsänka där koldioxid binds upp under lång tid, säger Daniel Öhman.

Förskolan är utvecklad för att kunna byggas i hela Sverige, utifrån lokala förutsättningar och med fyra till åtta avdelningar beroende på kommunernas behov. Målsättningen är att börja bygga den första förskolan enligt Start Learning-konceptet under 2020.

Start Learning-förskolorna byggs industriellt i Obos fabrik i småländska Myresjö och ska i huvudsak bestå av trä i både stomme och fasad. Genom denna typ av byggteknik och trä som huvudmaterial minskar utsläppen med upp till 50 procent jämfört med traditionella byggmaterial.