Nyheter

Komplicerat bygge i Borås avslutas i vår

Det är ungefär ett år till invigningen av den nya byggnaden i psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Fyra år av komplicerad byggnation mitt inne på sjukhusområdet ska nu avslutas innan personalen äntligen ska få ta sina efterlängtade lokaler i bruk.

– Vi är inte riktigt där än men nu har vi i alla fall tätt hus. Det betyder att alla fasader och tak är täta för regn. I månadsskiftet maj/juni kommer huset vara helt färdigmonterat, säger Claes Westberg, projektledare på Västfastigheter.

Inre arbeten i byggnaden

Under våren kommer Västfastigheter fortsätta med inre arbeten i byggnaden, ett arbete som successivt kommer att gå över till så kallad egenprovning, samordnad driftsprovning med mera. Om allt går enligt plan kommer den nya byggnaden att överlämnas till vården i oktober 2020 för möblering och installation av vårdens verksamheter

– Projektet har gått bra tidsmässigt och kvalitetsmässigt, och vi har också hållit budgeten som är satt till omkring 898 miljoner kronor. 

Fokus på energieffektivitet

Den nya byggnaden är byggd med fokus på energieffektivitet och prognosen är att kostnaden för energiförbrukning per kvadratmeter ska halveras i jämförelse mot gamla vuxenpsykiatrin. Genom att bland annat sätta solpaneler på taken utnyttjas annars oanvända ytor för att komplettera sjukhusets övriga energiförsörjning.

Arbetet med psykiatrins kvarter är dock inte helt klart i och med att den nya byggnaden lämnas över till vården. I november 2020 påbörjar Västfastigheter nämligen renoveringen av byggnad 24 – fastigheten där psykiatrin håller till idag. Fastigheten ska totalrenoveras och moderniseras. En renovering som ska stå klar i februari 2022.

– Den nya och gamla byggnaden kommer att länkas samman i det så kallade Torget där SÄS kommer att kunna knyta samman vårdavdelningar, öppenvårdsmottagningar och Campus. Personalen som arbetar i byggnaderna runt omkring har fått stå ut med mycket under den här projekttiden. Men nu närmar det sig äntligen färdigställande. Jag hoppas att de orkar stå ut cirka ett och ett halvt år till, säger Claes Westberg.