Nyheter

Fredblad ritar Varbergs Bostads nya hem

”Genom att som sitt eget hem bygga ett kvarter där boendets alla möjligheter genomlyses manifesterar sig Varbergs Bostads AB som den allmännyttiga hyresvärden som med en stolt historia i ryggen går med nybyggaranda in i framtiden.”

Till tävlingen bjöds 6 st arkitektkontor in för att lämna varsitt anonymt förslag på utformning av kvarteret, och när juryn hade överlagt stod alltså Fredblads förslag ”Värdar” som segrare.

Förslaget, som Fredblads tagit fram med hjälp av Mareld landskapsarkitekter och Visulent, innehåller knappt 9000kvm fördelat på c:a 60 bostäder, nya kontorslokaler för Varbergs Bostads AB och verksamhetslokaler.

Juryns motivering lyder:

”Det vinnande förslaget är visuellt tilltalande och har en väl genomarbetad gestaltning med omsorg om detaljer. Byggnaderna samspelar med omgivande bebyggelse och har en fin komposition av material och kulörer med hänsyn till omgivande bebyggelse och har harmoni i kombinationen av bostäder och lokaler. Uttrycket mot gatan, med väl markerade entréer, känns öppet, inbjudande och levande med en fin balans mellan transparens och slutenhet. Med en stark, egen identitet bidrar byggnaderna till att området som helhet uppfattas som modernt och attraktivt.”