Nyheter

Säter får ett nytt äldreboende

Nu är bygglovet inlämnat för vårt nya äldreboende på Prästgärdet, säger Mats Nilsson (S), ordförande för styrgruppen för nytt särskilt boende (Prästgärdet) i Säters kommun.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag påbörja upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar av nytt särskilt boende på Prästgärdet i Säter. Det nya äldreboendet kommer att ha plats för 70 lägenheter.

Efter upphandling skrevs kontrakt med Skanska för att leda projektering till färdiga bygghandlingar. Skanska utarbetade även en kostnadsuppskattning av total byggkostnad. Den totala byggkostnaden utgör sen en grund för beställning av byggnation med start i maj 2020.

– Under vintern och fram till nu har projekteringen varit inriktad på att producera handlingar för ansökan om bygglov. Beskriva alla tekniska system som behövs i byggnaden samt utreda och besluta om andra tekniska frågor, till exempel stomme, säger Roland Appelgren som har kommunens uppdrag att vara projektledare.

– Enligt plan har vi nu lämnat in ansökan om bygglov.

Det innebär att bygglovsenheten på Säters kommun kommer att granska byggnaden. Man kommer även genomföra ett tidigt samråd där projektets organisation får chansen att beskriva hur byggnaden är konstruerad för att uppfylla detaljplanens förutsättning samt Plan- och bygglagens krav.

Det har hänt en del saker på vägen från uppdrag till inlämnad ansökan om bygglov.

– Det blir det nu en byggnad i två våningar utan källare, men istället en mindre tillbyggnad upp mot Falkgränd, säger Roland Appelgren.

Veckan före påsk kommer påbörjas förberedande arbeten för projektet i väntan på bygglov och startbesked. Bland annat kommer kommunen att börja ta ner träd på området. Detta för omläggning av dagvattenledning och högspänningskablar. Detta arbete kommer att innebära en hel del lastbilstransporter till och från arbetsområdet.