Nyheter

Riksbyggen utvecklar sin hållbarhetstrategi: ”Hållbarhet är stort. Och litet.”

Riksbyggen lanserar den 6 april ett nytt koncept för kommunikation kring hållbarhet. Utgångspunkten är att det stora helhetsperspektivet är en förutsättning för att göra rätt i det lilla. Spännvidden är från att utveckla klimatförbättrad betong, sätta solceller på taken i nyproduktionen och uppmuntra bostadsrättföreningar att sätta upp fågelholkar för ökad biologisk mångfald. Hållbarhet är stort. Och litet.

– För att visa att hållbarhet är komplext och innehåller flera olika perspektiv har vi valt att kommunicera i motsatspar. Hållbarhet handlar nämligen både om globalt och lokalt, hårt och mjukt samt svårt och enkelt, berättar Annika Bagge, marknadschef.

Riksbyggen har under många år arbetat med hållbarhet.

Det mest hållbara företaget

Riksbyggen har två år i rad utsetts till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

– Men vi kan bli ännu bättre på att synliggöra vårt arbete i syfte att både stärka vårt varumärke och samtidigt påverka och bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför ökar vi nu takten i arbetet, säger Lina Öien, chef för hållbarhetsavdelningen.

– Med ett utvecklat kommunikationskoncept vill vi visa att Riksbyggen tar ansvar genom att spegla de utmaningar vi står inför i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vill också visa att de små saker vi gör i vardagen spelar roll, särskilt i en organisation som Riksbyggens som förvaltar bostäder som över en halv miljon människor bor i, säger Therese Berg, hållbarhetschef.

Den 6 april startar kampanjen som dramatiserar hur Riksbyggen arbetar med hållbarhet i såväl det stora som i det lilla.

– Vi vill hylla alla boende som kämpar på i sin vardag för att på olika sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt lyfter vi fram de stora initiativen som Riksbyggen gör som att bygga med klimatförbättrad betong och sätta solceller på taken i vår nyproduktion. Eller hur vi i förvaltningsaffären ställer om till en fossilfri fordonspark och hur vi hjälper föreningarna att spara både pengar och miljö genom vår energiförvaltning, berättar Isabel Lechte, strategisk marknadskommunikatör, som ansvarar för reklamkampanjen.

På bilden: Brf Viva i Göteborg med solceller på taket