Nyheter

Största strukturaffären på byggvarumarknaden hittills

Bygghandelskedjorna XL-BYGG AB och Bolist AB går samman i en av de största strukturaffärerna hittills på den svenska byggvarumarknaden. Den nya koncernen med kedjorna XL-BYGG, Bolist och Järnia har tillsammans över 300 butiker och blir därmed störst i Sverige.

XL-BYGG har sedan tidigare aviserat en tydlig tillväxtstrategi. I juni 2019 blev norska Mestergruppen huvudägare i XL-BYGG. Affären innebar ett betydande kapitaltillskott som skulle användas till expansion och fortsatt digitalisering.

– Vi är glada över att kunna fortsätta inneha ledartröjan i den svenska byggvaruhandeln. Att ingå ett partnerskap med Bolists delägare känns som ett naturligt steg i vår strävan att värna det fria företagandet och samtidigt utveckla vår service till våra kunder. Detta är en så bra matchning att vi väljer att investera trots osäkerheten på marknaden just nu. Tillsammans bildar vi Sveriges största frivilliga byggfackhandelskedja. Det ligger en oerhörd styrka i det, säger XL-BYGGs VD, Karin Eriksson.

XL-BYGG och Bolist är både medlemsägda kedjor där alla anslutna handlare är delägare i moderbolaget. I och med affären, som innebär att XL-BYGG förvärvar aktierna i Bolist AB kommer Bolists medlemsföretag också att få ett ägande i XL-BYGG. De tre kedjorna XL-BYGG, Bolist och Järnia kommer att fortsätta under egna varumärken. Den nya koncernen kommer att ha en samlad butiksomsättning på över nio miljarder kronor.

– XL-BYGG och Bolist delar samma syn på handlarnas och den lokala förankringens roll i en framgångsrik byggvarukedja. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande tillsammans, säger Bolists VD Tomas Fritzon.

Mestergruppen är idag den ledande aktören på den norsk/svenska marknaden inom byggmaterialhandel och inträdet av Bolist förstärker ytterligare positionen i Sverige. Målet är att fortsätta resan att skapa starka synergier mellan länderna för att skapa största möjliga värde för delägarna och deras möjlighet att fortsätta vara lokala entreprenörer.

– Det har varit en stor enighet bland våra medlemmar att göra den här affären med XL-BYGG och Mestergruppen. Tillsammans kommer vi bli ännu starkare och mer framgångsrika säger John Davidsson, VD och ägare till Harås Byggvaror och styrelseledamot i Bolist AB.

Affären omfattar Bolist AB med varumärkena Bolist och Järnia samt Bolist Logistik AB.

– Med Bolist får vi tillgång till en välutvecklad logistikorganisation, så att vi kan vi trygga varuförsörjningen i hela kedjan. Samtidigt blir vi, i och med samgåendet, marknadens största inköpare av byggvaror vilket ger oss möjlighet att utöka servicen till medlemsföretagen ytterligare, säger Karin Eriksson.

Det nya bolaget kommer att ha styrelserepresentation från både XL-BYGGs och Bolists delägare. Affärsförslaget klubbades vid XL-BYGGs och Bolists extrainsatta bolagsstämmor som ägde rum den 10 respektive den 27 mars och kommer nu att lämnas till Konkurrensverket för prövning.

Bild av Michal Jarmoluk