Nyheter

Nytt uppdrag för Croisette

Croisette Real Estate Partner har arbetat med uthyrningsuppdraget för 90 000 kvm byggklar mark i Åstorp utanför Helsingborg. Fastighetsägare är Södervidden Fastigheter AB.

Fastigheten ligger i direkt anslutning till där E4 och E6 möts. och Fastighetsägarens plan är att bygga en ny lager- och logistikfastighet. Detaljplanen tillåter en byggnation av ca 45 000 kvm höglager. Ett flertal aktörer har visat intresse och hälften av ytan är reserverad. Enligt tidplanen beräknas projektet stå färdigt under hösten 2021.

– Vi är glada över den här möjligheten. Detta i ett läge där Helsingborgsregionen klättrat upp som ett av de mest betydelsefulla logistiklägena i Sverige, säger Rudolf Tornerhjelm, styrelseordförande i Södervidden Fastigheter. 

– Då utbudet av mark för nybyggnation av större logistiketableringar i närområdet är mycket begränsat är jag inte förvånad över det stora intresset, säger Peter Bergquist, Head of Leasing, Croisette Real Estate Partner.