Nyheter

Ny ideell organisation vill få fastighetsägare att sluta förstöra hus

Den nystartade ideella organisationen Renoveringsraseriet vill få allmännyttan och andra fastighetsägare att följa EU:s avfallstrappa

Avfallstrappan går ut på att i första hand förebygga att avfall uppstår, i absolut sista hand kan man deponera. Men fastighetsägare gör i dag oftast tvärtom.

— Jag vill hävda att det snarare är skadegörelse än renovering. Byter du ut något vackert med hög kvalitet mot något fulare och av sämre kvalitet, då är det förvanskning, förfulning och i min värld skadegörelse, säger Gustav Bergström, generalsekreterare för Renoveringsraseriet.

Fem steg

EU har tagit fram en avfallshierarki i fem steg. Hierarkin ska hjälpa våra samhällen att ställa om mot mer hållbar sådana. Det första steget går ut på att man förebygger avfall. Det andra att man återanvänder. Det tredje att man återvinner materialet. Det fjärde att man återvinner energin. Det absolut sista steget innebär att man deponerar, slänger, material. Men fastighetsägare gör ofta tvärtom.

— Så som lagen är skriven i dag innebär det att bruksvärdet höjs när fastighetsägare sätter in nya detaljer som dörrar, fönster, skåp och kök. Trots att de oftast vare sig passar in i husets ursprungsarkitektur eller håller hög kvalitet. Oftast är det skräp som inte håller i många år innan allt görs om på nytt.

— Som miljöpartist borde han bostadsminister Per Bolund visa att han verkligen vill medverka till den klimatomställning vi måste sträva mot. Därför behöver lagen göras om så att fastighetsägare och de boende tjänar på att vårda och underhålla och inte slänga, säger Alfred Skogberg, ordförande för Renoveringsraseriet.

Svenska Bostäder granskas

Renoveringsraseriet har inlett en granskning av allmännyttans renoveringar. Först ut är Svenska Bostäder som byggde mängder av genomtänkta hus från sent 40-tal och framåt.

— Tyvärr ser man inte värdet av de vackra och hållbara detaljer man tog fram. I dag prioriterar man att slänga och sätta in lättmetall där det är möjligt. Problemet är att lättmetalldelarna bara håller i 30-40 år. Sedan måste allt bytas på nytt, säger Alfred Skogberg.