Nyheter

Urbangreen och Bee Urban samarbetar för ökad biologisk mångfald i stadsmiljöer

Efterfrågan på gröna lösningar för stadsmiljöer med syfte att minska klimatförändringarnas effekter, öka dagvattenhanteringen och främja biologisk mångfald fortsätter att öka.

Urbangreen och Bee Urban arbetar båda för att öka grönskan i våra stadsmiljöer – medan Urbangreen arbetar med produktion av grönska samt byggnation av sedumtak och taklandskap fokuserar istället Bee Urban med sin forskningskompetens på hur nya urbana ekotjänster måste skapas för att gynna fler och där invånare, djur och insekter ska kunna samsas och trivas.

– Vi vill göra våra städer och fastigheter hållbara på riktigt. Vi är övertygade om att samarbete mellan aktörer med olika infallsvinklar och kompetenser är rätt väg att gå för att kunna uppnå en reell effekt. Bee Urban kompletterar vår egen kompetens med sin kunskap kring biologisk mångfald och urbana ekosystem, något som vi ser fram emot att ta med oss in i dialogen med arkitekter och byggherrar och där vi skapar nya projekt och taklandskap, säger Therese Lundstedt, vd Urbangreen.

Samarbetet består av flera delar där Urbangreen kommer att agera underentreprenör till vissa av Bee Urbans större projekt och Bee Urban kommer att bistå Urbangreen med spetskompetens när det gäller taklandskapens utformning som ekosystem. Parterna kommer även att samarbeta inom produktutveckling för att kunna ta fram gröna produkter som särskilt främjar biologisk mångfald.

– Som urbana ekologer ser vi städerna som ekosystem. Vi vill alltid hitta sätt att låta nya grönområden gynna fler och kan med vår forskningskompetens och erfarenhet som landskapsarkitekter bidra både till fastighetsägare och arkitekter. Genom vårt samarbete med Urbangreen kommer vi nu också att kunna produktifiera våra tankar vilket gör att vi kan förbättra våra stadsmiljöer ytterligare, säger Josefina Oddsberg Gustafsson, vd Bee Urban.