Nyheter

Parmaco lyfter barns lärande genom tvärvetenskaplig utveckling av sina skolbyggnader

Parmaco bygger förskolor och skolor som kommuner hyr vid behov under en begränsad tid. Nu ska det finska företaget bli en föregångare inom lärande och siktar mot att kunna erbjuda barn bästa möjliga lokaler för effektivt lärande.

– Utgångspunkten för vår verksamhet är alltid barnens välmående och att främja deras lärande genom att skapa bästa möjliga lärmiljö. Det är i förskolan och skolan som den avgörande grunden för framtiden byggs, och därför vill vi att våra skolor ska erbjuda en så gynnsam miljö för lärande som möjligt, säger Eric Sjöö, Regionchef på Parmaco i Sverige.

Frångår vanliga klassrum

I Finland har man på flera håll börjat frångå de vanliga klassrummen och testar istället undervisning i miljöer som är mer öppna och flexibla, vilket har startat en stor debatt kring lärande och bästa möjligheter till kunskapsinhämtning.

– Vi betraktas som ett byggföretag, men vårt koncept omfattar så mycket mer eftersom det är förskolor och skolor som vi bygger och som vi dessutom ständigt utvecklar efter våra kunders behov. Vi bygger skolor och förskolor där barnen kan lära med glädje och där personalen får så bra förutsättningar för sitt pedagogiska arbete som möjligt. Eftersom Finland ligger i topp då det gäller lärande och bra skolresultat hoppas Parmaco att också Sverige på allvar börjar diskutera vikten av pedagogik och gynnsamma skolmiljöer för ett lyckat skolresultat, säger Eric Sjöö.

Eric Sjöö menar att det finns många åsikter, men inte så många forskningsresultat ännu. Pedagogiken, undervisning och metoder för kunskapsinhämtning förändras över tid, samtidigt som kraven på skollokaler ökar.

– Vi på Parmaco välkomnar debatten och vill gärna fortsätta driva den framåt för att vi och andra inom branschen ska kunna lära oss så mycket vi kan av experter inom olika områden. Detta för att därmed kunna fortsätta utveckla vår verksamhet och främja barns möjligheter till lärande. Därför bjuder vi nu in till en konstruktiv diskussion för att främja det smarta lärandet, säger Eric Sjöö.

Utmanar experter inom lärande

Parmaco utmanar experter och forskare inom pedagogik, lärande och undervisning att delta i pågående diskussioner. På Parmacos hemsida kan experter inom lärande svara på ett frågeformulär och delta i diskussionen om hur man uppnår bästa möjliga miljö för effektivt lärande. Få mer info och ta del av inläggen här: parmaco.se/sls

Om Parmaco

Parmaco är ett finskt företag som hyr ut egenutvecklade och anpassningsbara byggnader. Framför allt är det lokalbehov inom förskola och skola som snabbt kan åtgärdas. Huvuddelen av husmodulerna tillverkas i egna fabriker i Finland. Byggnaderna uppfyller de krav som kommunerna ställer på permanenta byggnader såsom krav inom isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö. Arkitekturen är viktig för att byggnaden ska kunna skräddarsys efter kundens önskemål samt kunna anpassas till omgivningen. Skolorna är anpassningsbara efter skiftande elevantal över tid, och kan därför vara ett tryggare alternativ för kommuner med dålig ekonomi. Sedan 2015 finns Parmaco i Sverige. Läs mer på www.parmaco.se.