Nyheter

Ny plattform digitaliserar kommunernas marktilldelning

Sharing Capabilities lanserar nu plattformen Markanvisning.se. Plattformen har utvecklats med stöd av Vinnova, Göteborgs stad och Trelleborgs kommun i ett gemensamt utvecklingsprojekt.

Plattformen innebär att byggaktörer får tillgång till utvecklingsprojekt från upp till 290 kommuner, samtidigt som kommuner kan nå hela Sveriges bygg- och fastighetsbransch på ett enkelt sätt.

Plattformen samlar och publicerar marktilldelningar från hela landet. Med Markanvisningar.se kan Sveriges byggaktörer vända sig till en plats för att hitta aktuella projekt. När markanvisningarna presenteras enhetligt blir det enklare för företagen att prioritera och förstå vilka projekt de har störst chans att få. Byggaktörer kan också skapa bevakningar utifrån affärsidé och geografiskt fokus.

–  Att samla alla markanvisningar på en plats och standardisera informationen är ett viktigt första steg för den fortsatta utvecklingen. Vi ser flera spännande utvecklingssteg framför oss med funktionalitet och analyser som inte finns idag. Denna version av plattformen hjälper kommunerna att bli tydligare vad gäller projektens förutsättningar. Därmed blir kommunerna också mer förutsägbara och attraktiva, säger Johan Brisvall, vd på Sharing Capabilities och fortsätter:

–  Byggaktörer kan spara ”förgävestid” genom att använda Markanvisning.se. De slipper att anmäla sig till kommunernas register för marktilldelning och personberoende i sin marknadsbevakning. Det blir även enklare att välja ut de markanvisningar som matchar just deras kvalifikationer.

Göteborgs stad om utvecklingsarbetet:

– Göteborg är en kommun där vi har en stor pågående stadsutveckling. Vi vill gärna leda utvecklingen och bidra till innovation och utveckling, men också våga pröva nya lösningar som kan bidra till ökad effektivitet och tillgänglighet. Göteborg ser möjlighet att bidra till att aktörer på ett enklare sätt kan nå kommunerna och på sikt att vi kan lära av varandra, säger Marie Peterson, chef på Strategiska Utvecklingsenheten på Fastighetskontoret, Göteborgs stad.

Trelleborgs kommun om utvecklingsarbetet:

– Trelleborg är en kommun i utveckling med flera stora stadsutvecklingsprojekt som sträcker sig över många år. Kommunen vill i ett första steg säkerställa att vi når ut till alla intresserade byggaktörer. Vi tror också att plattformen underlättar och minskar vår administration och ger kommuner en chans att lära sig av varandra, säger Mårten Olsson, exploateringschef, Trelleborgs kommun.