Nyheter

Arkitema Architects utformar ny skola i Hagastaden

Arkitema Architects utformar en ny gymnasie- och högstadieskola för ca 1200 elever med idrottshall, fotbollsplan och skolgård samt en förskola. Kvarteret är en viktig pusselbit för att Hagastaden ska bli en levande och intressant del av Stockholm.

Vann uppdrag

Det är Arkitema Architects som ritar den nya skolan i Stockholms nya stadsdel Hagastaden. Arkitema vann 2019 det parallella uppdraget att utforma Hagastadens skola och förskola för SiSAB, som utgör kvarter 14 i Hagastaden. Planen är nu offentlig och ute på samråd. Tack vare det centrala läget kommer skolan bli en knutpunkt för hela stadsdelen, vilket ställer höga krav på arkitekturen. Skolan förhåller sig till mötet mellan den stenstaden, nya Hagastaden samt Nationalstadsparken med Brunnsviken. De stora geometriska volymerna som utgör Wennergren Center har också varit inspirerat till gestaltningen.

Tomtens triangulära form har gjort det naturligt att arbeta med triangulära byggnadsvolymer. Två volymer som omfamnar skolgården, öppnar upp sig mot naturen och Brunnsviken norrut och vänder ryggen mot bullret från Sveavägen i söder. Fokus under hela projektets gång har varit på att skapa en skola som gör skillnad för både lärare och elever.

– Vi är väldigt glada över att få möjligheten att rita den här skolan på en fantastisk plats mellan stenstaden och vackra Brunnsviken. Här vill vi skapa en skola som stolt och naturligt möter staden men samtidigt skyddar och omfamnar en rik och varierad skolgård mot vattnet,  berättar Arkitema Architects associate och affärsområdeschef, Britta Forestier.

Nedsänkt idrottshall ger större skolgård

En av utmaningarna i projektet har varit att skapa utrymme till en idrottshall och samtidigt frigöra så stora utomhusytor som möjligt. Arkitekterna valt att delvis sänka ned idrottshallen under marken, under skolgården. Ena hörnet av idrottshallen vinklas upp och ger möjlighet till en egen entré samt access till skolans fotbollsplan. Hallen får dagsljus från norr och öster och skolgården blir väsentligt mycket större när den utvidgas ut över hallens svagt sluttande tak vilket bidrar till en ljus och mer varierad gård.

– Att vistas utomhus är otroligt viktigt för barn och unga som ska ges goda möjligheter att röra på sig ute under dagens gång. Därför är en inbjudande och aktiverande gård av högsta prioritet. På Hagastadens skola har vi använt hallens tak till att göra hela projektet mer intressant. Det är också från skolgården som man når huvudentrén via en stor trappa. På så sätt anländer både elever, lärare och andra besökande där man känner sig välkommen och får ett fint första intryck av skolan, berättar Britta Forestier.

Skolans fasad kläs i en klinker som skiftar i vita, blåa och gröna kulörer samt glans, som flörtar såväl med stenstaden och Wennergren Centers blanka glasfasader.

Fakta:

Adress: Lilla Sveavägen
Program: Skola, idrottshall och förskola, totalt ca 17000 kvm BTA
Byggherre: SiSAB
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Architects