Nyheter

Tävling om framtidens Göteborg: Gothenburg Smart City Challenge

Nu kan göteborgarna rösta på vilket innovativt förslag som ska vinna Gothenburg Smart City Challenge. Tävlingen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Chalmers. Den arrangeras som en delkurs för tredjeårseleverna i industriell ekonomi.

The Gothenburg Smart City Challenge genomförs inom ramen för EU-projektet IRIS Smart Cities. Där samarbetar olika aktörer i Göteborg för att utveckla smarta lösningar och som kan exporteras till andra europeiska städer. Det kan handla om nya sätt att hantera energianvändning, delade mobilitetslösningar och digitalt medborgarengagemang via till exempel Min Stad, som ger möjlighet att lämna synpunkter och kommunicera idéer och tankar kring utvecklingen av det framtida Göteborg.

Sedan början av terminen i januari har 100 Chalmersstudenter jobbat i team med att utveckla och presentera idéer i syfte att hjälpa Göteborgs Stad att nå sitt mål om att bli en smart och hållbar stad.

Kravet är att idéerna ska bygga på öppna data och digital teknik och erbjuda något som inte redan finns i Göteborg samt hjälpa staden bli smartare och mer miljövänlig.

Värdefull input

– För Göteborgs Stad är det av stort värde att få input av dessa kreativa studenter. Stadsbyggnadskontoret har just släppt geodata som öppna data och på detta sätt får vi exempel och uppslag kring vad datan kan användas till och hur den kan bidra till smarta och hållbara lösningar för staden, säger Anna Reuter Metelius, projektledare för IRIS på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Testa idéerna i verkligheten

– Detta är en jättebra möjlighet för alla parter. Studenterna får jobba för den offentliga sektorn med data och digitala lösningar och testa sina idéer i verkligheten och staden får en fördjupad kunskap om hur den yngre generationen tänker. Förhoppningsvis får vi också nya idéer som kan utvecklas på sikt, säger Robin Teigland, professor inom digitalisering och strategi på Chalmers och ansvarig för kursen.

Rösta på ditt favoritförslag

Studenternas förslag kommer att finnas tillgängliga på Göteborgs Stads stadsutvecklingswebb under april och maj. Där kan allmänheten rösta på det förslag man helst skulle vilja se utvecklat till en riktig tjänst eller produkt. Idéerna kommer också att utvärderas av en jury från Göteborgs Stad och det vinnande förslaget presenteras i juni.