Nyheter

Produktionen flyttar till Sverige

Försäljning och produktion av de bärande och isolerande byggelementen Koljern® flyttar till Varberg från Belgien, efter att nya ägare tagit över verksamheten. Produktion kommer att återupptas 4 april i år på den nya adressen.

Koljern-teknologin

Koljern® är namnet på en patenterad teknologi som gör den isolerande produkten Foamglas® bärande. Koljern®-element är en ETA-godkänd självbärande lättvikts-komposit som är brandklassad, fuktsäker och med mycket goda isolervärden med marknadens längsta materialgaranti på 50 år.

Byggelementen kan med fördel användas som komplett husgrund eftersom materialet isolerar mycket bra, tål tryck, inte suger fukt, ej åldras och huset kan byggas direkt då ingen torktid behövs. Koljern® är även en lösning på att få indragna terrasser att reducera sin tjocklek med upp till 50% mot betong och därmed enkelt möjliggöra tillgänglighetskraven.

Bakgrund

Det amerikanska företaget Pittsburgh Corning, kända för sin isolerings-produkt Foamglas®, har fram tills nyligen ägt Koljern-teknologin där produktion av Koljern®-element ägt rum i Belgien. Efter det att Owens Corning förvärvat Pittsburgh Corning 2017 har man valt att endast fokusera på produktion av isolering och därmed valt att sälja ut olika affärsområden, där Koljern®-elementen är ett sådant affärsområde.

Nya ägare satsar på cirkulära byggprodukter

Nya ägare av Koljern®-teknologin är en grupp bestående av entreprenörer och tidigare anställda inom Owens Corning koncernen. Företaget som kommer att producera och marknadsföra Koljern-element heter idag Koljern Nordic AB, där de nya ägarna har valt att lägga produktionen i Varberg i södra Sverige.

Koljern Nordic AB kommer att ta över samtliga pågående projekt från Owens Corning och fortsätta leverera till gamla och nya kunder.

Mer om Koljern Nordic AB

Koljern Nordic AB fokuserar uteslutande på att utveckla och marknadsföra cirkulära byggprodukter för att hjälpa kunder förbättra kvalitet i bostäder samt nå klimatmål. Hållbarhet och miljö i alla led är centralt för att uppnå ett hållbart byggande för människa och bostad. Koljern-elementen förblir kärnan i bolagets produktportfölj där fokus initialt ligger på två produktområden; husgrunder i träfastigheter upp till 5 våningar, samt indragna terrasser för flerbostadshus, där man i båda fall helt ersätter isolerad betongplatta.