Nyheter

Närproducerade bostäder byggs i Borås av Derome och Magnolia

Industriell trähusbyggnation ligger verkligen rätt i tiden och ännu ett projekt i samarbetet mellan Derome och Magnolia Bostad är nu klart. Det handlar om området Bergsäter i Borås och bostäderna blir bokstavligen talat närproducerade.

– Samarbetet med Magnolia Bostad fungerar mycket bra och vi har bred geografisk spridning på våra projekt, säger Anders Jonsåker, divisionschef inom Derome. Det är tillfredsställande att vi bygger Sverige med närproducerade bostäder i trä.

– Bostadsvolymerna produceras i Deromes nya och moderna husfabrik i Värö, som ligger i regionen. Samtidigt har Derome en av sina 45 byggvaruanläggningar i Borås, vilket gör att transporter kan planeras på ett gynnsamt sätt för miljön. Det medför även att arbetstillfällen i regionen säkras.

– Vi värnar lokalsamhället och är en samhällsbyggare, därför är det extra roligt att förse vårt direkta närområde med bostäder, säger Anders Jonsåker.

Samarbetet som bygger Sverige

För cirka två år sedan fördjupade Derome och Magnolia Bostad sitt samarbete som fortskrider med flera projekt runtom i Sverige. I en gemensam debattartikel presenterade även företagen ett förslag där bland annat personer som köper bostäder med lägre klimatpåverkan ska få enklare att finansiera ett bostadsköp.

– Det känns givande och viktigt att våra bolags samarbete, utöver den avsiktsförklaring att utveckla 600-800 bostäder per år, nu även kan vara med och bidra till hur framtidens klimatsmarta bostäder kan komma att utformas, säger Ted Mellin, affärschef inom Derome.

Virket kommer från trakten

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri och unika med att verka inom hela kedjan, från skog till färdigt hus. Företaget har egna sågverk och virke hämtas i skogarna i det direkta närområdet. Det betyder att bostäderna i Borås byggs med trä från regionen.

– I vår moderna husfabrik produceras bostäderna i torr och kontrollerad miljö, vilket ger hög kvalitet, säger Anders Jonsåker. Vi har gjort stora satsningar på industriell trähusbyggnation och har idag fyra husfabriker, varav den nyaste ligger i Värö, strax utanför Varberg.

Bostäderna som ska byggas i området Bergsäter i Borås blir mestadels yteffektiva lägenheter, men det planeras även för radhus. Byggnaderna kommer att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

Fakta om projektet

– Bostäder i området Bergsäter nära Borås centrum.Idag används området för industriändamål. 
– BTA för bostäder: 28000 kvadratmeter. 
– Entreprenadavtal är tecknat mellan Magnolia Bostad och Derome.
– Detaljplan förväntas vinna laga kraft i juni 2020.