Nyheter

HENT bygger det nya norska regeringskvarteret

Norska byggföretaget HENT har tecknat avtal med norska statens förvaltningsmyndighet Statsbygg för byggnation av det så kallade D-blocket, den största byggnaden i det nya Regeringskvarteret i Oslo. Affären uppgår till ett värde om cirka 1 miljard NOK. Projektet förväntas starta sommaren 2021.

Projektet för byggnation av D-blocket i Regeringskvarteret är ett så kallat Samspelskontrakt. Det innebär att projektet genomförs med en gemensam Samspelsorganisation, där utvecklaren (Statsbygg), entreprenören (HENT) och rådgivaren tillsammans deltar i utvecklingen av projektet. Projektet väntas uppgå till ett värde om cirka 1 miljard NOK. Projektering börjar nu och byggnationen förväntas starta 2021.

Totalt uppgår byggnaden till en yta om 29 000 m2 fördelat. Ytan är fördelad på 10 våningar och kommer bland annat att inhysa både statsministerns kontor och utrikesministeriet.

– Det är mycket glädjande att HENT har blivit tilldelade detta kontrakt med Statsbygg. Vi bedriver ett selektivt anbudsarbete och detta har varit ett prioriterat projekt. I dessa tider av rådande osäkerhet är detta ett glädjande besked och stärker HENTs redan goda orderstock där andelen till offentliga kunder nu överstiger 60 procent, säger Peter Wallin, arbetande styrelseordförande i HENT.