Nyheter

K-fastigheters största projekt någonsin

K-Fast Holding AB har erhållit bygglov avseende 192 lägenheter i Göteborg på fastigheten Sävenäs 131:13. Bolaget inleder detaljprojektering omedelbart. Inflyttning är beräknad till fjärde kvartalet 2022.

K-Fast Holding AB meddelade i juli 2019 förvärvet av fastigheten Sävenäs 131:13 med adress Smörslottsgatan i Göteborg. Idag har K-Fastigheter erhållit bygglov samt säkrat de ekonomiska förutsättningarna genom tecknade entreprenadavtal.

K-Fastigheter kan därmed starta sitt hittills största enskilda projekt, vilket omfattar uppförande av koncernens Lamellhus med 192 lägenheter samt tillhörande underjordiskt garage med 201 platser.

Total boarea för lägenheterna uppgår till 12 257 kvadratmeter med tillhörande garage om 5 700 kvadratmeter. Garaget kommer även att användas av hyresgästerna i intilliggande fastighet, Sävenäs 131:12, som K-Fastigheter sedan tidigare äger och där byggnation pågår av 103 hyresrätter samt en butikslokal.

– Det är mycket glädjande att vi nu kommer igång med projektet Sävenäs 131:13, det hittills enskilt största för K-Fastigheter. Tillsammans med grannfastigheten kommer vi att få en stor volym på en attraktiv adress. Göteborg och Västra Götalandsregionen är områden som K-Fastigheter bedömer har stor potential framöver. Vi tecknade nyligen avtal om förvärv av mark för att kunna bygga 600 lägenheter i Borås och jag ser fram emot att K-Fastigheters fastighetsbestånd utvecklas ytterligare med fler attraktiva bostadsområden i västra Sverige, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.