Nyheter

Bankplats i Norrköping blir bostadshus

Ett före detta bankpalats och en 70-tals kontorsfastighet har gett kvarteret Torget i centrala Norrköping nytt liv. Tillsammans ger byggnaderna uttryck för historia från tre olika tidsskeden och erbjuder 42 moderna bostadslägenheter med karaktär och charm.

Sista etappen färdigställd

– Det är väldigt roligt att vi fick förtroendet att genomföra detta komplexa uppdrag. Det var en spännande utmaning att jobba med konverteringen av ett helt innerstadskvarter som består av två så olika byggnadsdelar med skilda förutsättningar, såväl i sin invändiga struktur som utvändiga karaktär, säger Markus Grieser, arkitekt och uppdragsansvarig på Tyréns.

Stadsutvecklings- och bostadsprojektet Kvarteret Torget i Norrköping har genomförts i två etapper där den sista etappen är färdigställd och lägenheterna blev klara för inflyttning från och med mars.

– Genom restaurering och varsam ombyggnad av de befintliga byggnaderna ger vi beståndet en respektfull och långsiktigt hållbar hantering. Nyproduktion i all ära men det är i ombyggnadsprojekt vi möter de verkliga utmaningarna med att integrera tekniska lösningar och modern standard i befintlig byggandsstruktur, fortsätter Markus Grieser.

Första etappen omfattar en om- och påbyggnad av en 1970-tals kontorsfastighet.

Byggnaden har utökats med två nya våningsplan med stomme och fasad i trä, vilket tillför en ny avläsbar årsring som speglar det nutida arkitektoniska uttrycket. Projektets första etapp erbjuder femton hyreslägenheter med inflyttning från december 2019.

Den andra etappen omfattar hyreslägenheter i Norrköpings Enskilda Banks före detta bankpalats, från tidigt 1900-tal, som erbjuder 22 nya och unika boenden med höga kulturhistoriska värden.

– Trots sina olika uttryck och fasadmaterial harmoniserar byggnadsdelarna väl med varandra. Lägenheterna i 1970-tals byggnaden har karaktären av studiolägenheter med en öppen planlösning med lättsam och funktionell karaktär. Det gamla bankpalatset präglas av hög klass avseende arkitektonisk utformning, exklusiva byggnadsmaterial och stor omsorg i detaljeringsgrad, säger Markus Grieser.

Utemiljön får nytt liv

Under etapp två har även utemiljön fått nytt liv. Fastigheten har fått en urban takträdgård som rekreationsyta för de boenden med inslag av växthus som ger plats för både odling och samvaro.

– Projektet presenterar ett symbolvärde för många av de utmaningar vi möter idag när det gäller hållbart byggande. Att ta tillvara på befintlig byggsubstans och ge den ökad livslängd har ett stort värde. Det är framförallt byggherren Lundbergs fastigheters förtjänst som satsar på den sortens komplex ombyggnation, avslutar Markus Grieser.