Nyheter

Den största järnvägssatsningen i Dalarna på decennier

I augusti anländer ett kilometerlångt spårbyteståg till Avesta Krylbo. Järnvägsspåret fram till Hedemora ska bytas ut för att ge en mer robust och tillförlitlig järnväg, medddelar Trafikverket i ett pressmeddelande.

I mitten av augusti och fem veckor framåt ska 21 kilometer spår bytas ut på Dalabanan, med start strax norr om Avesta Krylbo station. Slutdestinationen är i höjd med infarten till Hedemora station. Arbetet innebär att räls, slipers, makadam och växlar byts ut mot nytt material. Nya spår minskar driftstörningar och skapar en mer robust och pålitlig järnväg.

Spårbytet är ett av de största järnvägsarbetena i Dalarna på decennier

– Spårbytet är en av de mer omfattande förbättringarna som skett på Dalabanan, och samtidigt byter vi ut järnvägsbron över Sätervägen i Solvarbo. Det nuvarande spåret närmar sig slutet på sin tekniska livslängd och risken för trafikstörningar ökar. Efter spårbytet får vi en mycket mer driftsäker anläggning, säger Peter Björklund, projektledare på Trafikverket.

Smidigare resa

När arbetet är färdigt i mitten av september får tågresenärerna en smidigare resa på sträckan. I Snickarbo och Hedemora läggs nya spårväxlar in, som ger kortare mötestider för tåg som möts. Resenärerna får då kortare väntetider vid stationerna.

Buller under kortare perioder

– Vi utför arbetet på dag-, kvälls- och nattetid och det kan innebära att det blir ett obehag i form av buller i centrala Avesta. Det kommer att vara kortvarigt eftersom spårbyteståget rör sig förhållandevis fort framåt. Vi kommer att informera de fastighetsägare som vi tror kan bli mer utsatta än övriga, avslutar Peter Björklund.

Medan spårbytet pågår är järnvägssträckan mellan Avesta och Borlänge avstängd för tågtrafik. För mer reseinformation hänvisar Trafikverket resenärer till de tågbolag som utför trafik på sträckan.