Nyheter

Koncepthus för hyresbostäder byggs i området Långeberga i Helsingborg

K-Fast Holding har förvärvat en utvecklingsfastighet om cirka 66 600 kvadratmeter i området Långeberga i Östra Ramlösa, öster om Helsingborgs centrala delar.

På tomten avser bolaget att bygga sina koncepthus för hyresbostäder.

K-Fast Holding AB har förvärvat aktierna i Elliot Fastigheter AB, ägare till fastigheten Helsingborg Långeberga 4:6.

Säljare är NHD Invest AB och preliminär köpeskilling uppgår till 60 mkr.

– Fastigheten är med i kommunens översiktsplan och vi får tillgång till ett område som kommer att bli mycket attraktivt. I planen finns även en järnvägsstation längs Skånebanan mellan Helsingborg och Hässleholm, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

K-Fastigheter kommer att ansöka om detaljplan med målsättning om att nå en bruttototalarea mellan 40 000 och 60 000 kvadratmeter och upp till 650 bostäder. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter tillträder efter att detaljplanen vunnit laga kraft.