Nyheter

Jönköping planerar att växa till 200 000 invånare

För att möta framtidens utmaningar och skapa utrymme för fler arbetar Jönköpings kommun just nu fram en utbyggnadsstrategi för hur kommunen ska kunna växa och få 200 000 invånare.

Nu startar medborgardialogen i arbetet med den nya utbyggnadsstrategin. Kanske kan det kännas skönt att tänka bort corona en stund och istället fundera på hur Jönköpings kommun kan se ut i framtiden? Alla invånare har möjligheter att ge synpunkter och förslag. I den första etappen ingår Jönköping, Huskvarna, Bankeryd, Tabergsådalen, Barnarp och Torsvik. Arbetet med etapp 2 som innefattar övriga kommundelar startar i början av 2021.

Digitalt verktyg för att lämna synpunkter

Enklaste sättet att lämna synpunkter är i det digitala kartverktyget på kommunens hemsida. Där märker man ut en plats på en karta och tycker till om vad som är bra eller vad man vill utveckla på den platsen. Man kan även se synpunkter som andra lämnat. Direktlänken till sidan är jonkoping.se/200000.

– Det är oerhört positivt att Jönköpings kommun växer så som vi gör. Vi har en bred politisk samsyn att vi behöver göra detta arbete grundligt. Det är nu, i ett tidigt skede, som vi vill lyssna in invånarnas idéer och synpunkter så vi får med det från början i arbetet, säger Mona Forsberg, kommunalråd (S).

Nästa etappmål – 200 000 invånare

– Vi har haft en plan för 150 000 invånare, det kommer vi nå redan 2024. Nu behöver vi ta avstamp för nästa nivå, 200 000 invånare. Det innebär en del stora utmaningar, bland annat kommer vi behöva hitta mer mark att kunna bygga på. Det är positiva är att utbyggnadsstrategin gäller hela kommunen. inte bara centrala Jönköping, säger Peter Jutterström, oppositionsråd (M).

En viktig del i medborgardialogen är att få in synpunkter från olika delar av samhället.

– Planen från början var att både politiker och tjänstepersoner skulle komma ut och möta invånare vid olika evenemangsdagar. Nu vet vi inte hur det blir på grund av coronaviruset, vi får försöka hitta sätt som gör att vi skapar ett brett engagemang ändå, säger Stefan Lind, chef för översiktlig planering.

Resultatet av denna medborgardialog blir ett av underlagen när politikerna fattar beslut om utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare. När förslaget till utbyggnadsstrategin för etapp 1 är klart kommer den gå ut på samråd. Då finns möjlighet att lämna synpunkter på själva förslaget.

Utbyggnadsstrategin kommer bestå av en karta och ett dokument som beskriver var och hur kommunen ska växa och utvecklas på bästa sätt. Det blir ett vägledande dokument i den fortsatta planeringen.