Nyheter

Skellefteå kommun tar helhetsgrepp över området Anderstorg

– Det känns bra att vi tar ett helhetsgrepp om hela området kring Anderstorg. Det är också spännande att programmet kommer att lyfta de sociala värdena som gemenskap, barns behov och jämställdhet, berättar Evelina Fahlesson, ordförande i bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun.

Området har redan i dag en utvecklad infrastruktur med nära till alla former av service, såväl kommersiell som offentlig. I närheten finns också förskola med utbyggnadsmöjligheter, två grundskolor samt en gymnasieskola.

I den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen pekas Anderstorg ut som den nya entrén till Anderstorp med möjlighet till upp emot 500 nya bostäder. I planprogrammet som ska tas fram är också klimat- och miljömässig hållbarhet en viktig del och det ska främst fokusera på:

  • Bebyggelsen

  • Gång- och cykelvägar

  • Grönstruktur och principiella dagvattenlösningar

  • Sociala värden

  • Parkeringar för bil och cykel

  • Skolans möjligheter till utveckling

– En utveckling av Anderstorg betyder en utveckling för hela Anderstorp. Fler typer av bostäder gör att vi länkar ihop området med Sörböle och Campus Skellefteå, avslutar Evelina Fahlesson.