Nyheter

KONE installarar Sveriges första hiss med inbyggd uppkoppling

I kvarteret Tulpanen i Umeå har Skandinaviens första hiss i KONEs nya DX-serie nu installerats. KONEs hissar i DX-klassen är världens första serie hissar som har inbyggd uppkoppling.

De nya hissarna lanserades i januari på den skandinaviska marknaden och innebär en ny era för hissar.

Bostadsprojektet Tulpanen byggs av NCC och består av ett flerbostadshus som är en del av NCC:s Folkboende. Ett koncept som går ut på att producera yteffektiva hyresrätter som är lätta att bygga och har lägre hyror.

– När vi väljer hissar till våra projekt är hela processen viktig, från planering och installation till slutbesiktning och överlämning till kund. Största fördelen med KONEs DX-hissar är att man kan minska antalet serviceutryckningar och få en mer tillförlitlig hiss, säger Leif Jakobsson, inköpschef på NCC.

Till exempel kan KONE 24/7 Connected Services kopplas till hissen – en servicetjänst som använder hissens data för att kunna förutse underhållsbehov. Därmed kan problem snabbt upptäckas och tekniker kan vidta åtgärder. Detta innan slutanvändaren påverkas av exempelvis driftstopp.

– De nya hissarna kan möta behov hos både boende och fastighetsägare på sätt som vi aldrig tidigare sett. Fastighetsägare kan specialanpassa hissupplevelsen med hjälp av både KONEs men också andra företags lösningar. Det kan innebära att kunna kalla på hissen med hjälp av en smartphone. Att inte behöva använda nyckel till garaget. Att få information direkt i hissen om när nästa buss avgår, avslutar Rasmus Anjert, affärsområdeschef på KONE.