Nyheter

HSB fastigheter i Växjö har tilldelats certifieringen Miljöbyggnad Silver

– Det är roligt att se att det strukturerade arbete vi utför vad gäller Miljöcertifieringen ger frukt. De nybildade föreningarna och våra hyresgäster efterfrågar i allt större grad Miljöcertifieringen, vilket gör det extra roligt att vi på kort tid har lyckats certifiera tre fastigheter, säger Kajsa Högelius, affärsområdeschef för nyproduktion på HSB Sydost.

Vad är Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Det innebär att en tredje part granskar miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda utifrån sexton olika värden. Bland annat granskas energianvändning, luftkvalité och ventilation, samt insläpp av dagsljus. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council.

Läs mer om certifieringen Miljöbyggnad här.

Vad innebär nivå Silver?

Byggnader som certifieras med Silver uppfyller inte endast lagkrav, utan presterar en bra bit över satta värden – bland annat gällande solskydd, ljudmiljö och ventilation.

Fastigheterna

HSB brf Eldaren hittar du på det södra stationsområdet i Växjö. Fastigheten består av 81 bostadsrätter fördelade på tre trappuppgångar. Det första spadtaget togs under senhösten 2014 och fastigheten hade första inflyttning i februari 2017.

HSB brf Stinsen byggdes intill HSB brf Eldaren, på södra stationsområdet i Växjö. Byggnationen påbörjades under 2015 och första inflyttning skedde i februari 2018. Fastigheten består av 76 bostadsrätter fördelade på 4 trappuppgångar.

HSB Hackan består av 51 stycken hyresrätter och ligger i stadsdelen Hov i Växjö. Byggnationen påbörjades vintern 2015 och stod klart för inflyttning under sommaren 2017. Fastigheten har dessutom tilldelats Växjö kommuns byggnadspris 2017.