Nyheter

Det digitala språnget på den finska bostadsmarknaden

Coronaviruset har redan bidragit till att nya digitala verktyg snabbare har förankrats på bostadsmarknaden. Sb-Hem har infört live-bostadsvisningar för sina kunder.

– För oss är det synnerligen viktigt att arbeta ansvarsfullt enligt myndigheternas bestämmelser och rekommendationer och inte äventyra någons hälsa och säkerhet. Vi har gett anvisningar till förmedlarna i vår kedja om att de ska följa de myndighetsbestämmelser som har trätt i kraft och våra nya anvisningar i sitt dagliga arbete och i sin egen verksamhet med kompromisslös omsorg, berättar Sb-Hems VD Jukka Rantanen.

– I stället för allmänna bostadsvisningar visar vi tillsvidare bostäder endast på privata visningar. Våra förmedlare säkerställer ytterligare särskilt att även de kunder som kommer på privata visningar säkert är fullständigt friska och symtomfria. Dessutom får kunderna inte röra vid någonting i objektet – inte ens dörrar eller strömavbrytare. Förmedlaren ser till sin egen hygien och att han eller hon inte själv smittas. Handdesinfektionsmedel är en ny norm även på bostadsvisningar, berättar Rantanen om kedjans nyaste rutiner.

Live-visningar och digitala bostadsaffärer blir allt vanligare

– Elektronisk handel har redan under många år gjort intåg i vår bransch. Coronaviruset har drivit på den här utvecklingen. Redan nu genomförs det mer bostadsaffärer digitalt än normalt. Jag tror att användningen av elektroniska verktyg kommer att öka betydligt på grund av coronaviruset, säger Rantanen.

– Nu har vi också en god möjlighet att testa live-visningar av bostäder och införa dem i vår kedja. De verkar fungera utmärkt i mobiltelefoner, till exempel när det gäller första visningen av objekt som kommer för försäljning och när det gäller privata visningar, fortsätter Rantanen.

– Jag vill emellertid betona att trots att de virtuella bostadsvisningarna blir allt vanligare ska köparen alltid bekanta sig noggrant med objektet även på ort och ställe, framhäver Jukka Rantanen.