Nyheter

Alma Property Partners och AG Gruppen utvecklar nya bostäder i Köpenhamn

Alma Property Partners och AG Gruppen har förvärvat en fastighet med avsikt att bygga närmare 200 lägenheter nära ”Glostrup Nord”. Det är en kommande snabbspårvagnsstation i Albertslund i Stor-Köpenhamn. Detaljplaneansökan har tagits fram tillsammans med Holscher Nordberg Arkitekter och behandlas nu av Albertslunds kommun.

Joint Venture-projekt

Förvärvet har genomförts i ett joint venture mellan Alma och AG Gruppen.

Robin Feddern, VD på AG Gruppen ser fram mot det nya partnerskapet med Alma:

– AG Gruppen har under flera år utvecklat starka partnerskap inom vår bransch och vi har höga förväntningar på vårt nya partnerskap med Alma Property Partners. Samarbetet har varit 100 % transparent från dag ett och som en följd av att vi har samma attityd, professionalism och arbetsmetoder, är jag säker på att vi kommer att leverera att attraktivt bostadsprojekt i Albertslund.

Byggstart 2021

Projektet, med en förväntad byggstart i början av 2021, kommer att bestå av cirka 200 bostadslägenheter. Lägenheterna blir mellan 45 och 100 kvadratmeter.  Byggnaderna kommer att variera mellan 4 och 9 våningar tillsammans med friliggande bostadshus med 2-våningslägenheter i de västra delarna av området.

Den förvärvade fastigheten ligger i den norra delen av Albertslund, Hersted, placerad nära Vestskoven urskogsreservat och bostadsområdet Herstedøster Landsby.

Modern stadsdel

Närområdet, som för närvarande består av en kombination av industribyggnader och andra verksamheter, kommer under de kommande åren att omdanas till en modern stadsdel med en mix av bostäder och kommersiella fastigheter.

Albertslunds Borgmästare, Steen Christiansen, är mycket nöjd och välkomnar Alma Property Partners och AG Gruppens insatser i området:

– Vi har höga ambitioner när det gäller utvecklingen av Hersted. Där ska vi ska skapa en ny värdebaserad stad/stadsdel som visar hur FN:s globala mål och ett starkt samarbete mellan fastighetsägare, företag, utbildningsväsendet och medborgare kan förstärka den gröna omställningen och stadens utveckling. Jag vill rikta ett stort tack till Alma Property Partners och AG gruppen för det goda samarbetet och de goda intentionerna med detta projekt.