Nyheter

Castellum bygger E.ONs nordiska huvudkontor i Nyhamnen i Malmö

Castellum går vidare med planerna att starta nybyggnation av en kontorsbyggnad, där E.ON är huvudsaklig hyresgäst, med en investering om cirka 1,3 miljarder kronor inklusive markförvärv. Bygglovet har nu vunnit laga kraft och byggstarten kommer att ske under andra kvartalet 2020.

Castellum uppför ett nytt nordiskt huvudkontor till E.ON för ca 1 500 medarbetare i Nyhamnen nära centralstationen i Malmö. Skanska är den upphandlade entreprenören i projektet.

Fortsätter investera

– I tider av oro, till följd av Corona-viruset, är det extra glädjande att vi kan fortsätta investera i viktiga stadsutvecklingsprojekt som E.ON:s nya huvudkontor är en del av. Detta projekt är Castellums största någonsin och stärker vårt kassaflöde och balansräkning med ett långt avtal och en solid kund. Tillsammans med vårt kommande lika stora projekt, den nya domstolsbyggnaden rakt över gatan, förstärks vår position som långsiktig stadsutvecklare i centrala Malmö, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.

Den planerade nybyggnationen i Nyhamnen, omfattar ca 27 000 kvm uthyrningsbar yta, varav E.ON hyr ca 24 000 kvm. Byggstarten är planerad till andra kvartalet 2020 och preliminär inflyttning för E.ON är första kvartalet 2023.

Hyresavtalet

Hyresavtalet mellan E.ON och Castellum uppgår till 12 år och motsvarar ett årligt hyresvärde om 70 Mkr, vilket kommer rapporteras i nettouthyrningen för 2020. Resterande vakant yta om 3 000 kvm motsvarar en ekonomisk vakansgrad om 9% och för dessa ytor finns pågående diskussioner. Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.

I Nyhamnen planerar Castellum även att utveckla en ny domstolsbyggnad som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Fullt utbyggt kommer området växa till en tät, blandad stadsdel med närmare 13 000 nya arbetsplatser och 6 000 bostäder.

Både E.ON och Castellum vill bygga ett kontorshus som är extraordinärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta ska genomsyra projektet i alla aspekter såsom byggproduktion, val av material och energilösningar. Byggnaden kommer att förses med kyla och värme via ectogrid™- en lösning av E.ON för att dela restenergi mellan byggnader. Nybyggnationen kommer att certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivå BREEAM Outstanding, och enligt The Well Building Standard. Den senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet.