Nyheter

Boinstitutet: Så påverkas fastighetsägarna av Coronoakrisen

Hur påverkas fastighetsägarna av Corona? Martin Lindvall samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna ger svar.

Hur påverkas era medlemmar av Coronapandemin?

– Hos oss, liksom hos många andra, får flera andra frågor läggas åt sidan. Pandemin har redan slagit hårt mot inte minst restauranger, hotell och handel, dvs hyresgäster hos våra kommersiella medlemsföretag. De jobbar nu mycket aktivt för att finna åtgärder som underlättar för sina hyresgäster. Vi analyserar samtidigt vilka effekter krisen kan komma att få på bostadsmarknaden. Vi förbereder även olika sätt att mildra konsekvenserna även där.

Vilka är de kortsiktiga effekterna?

– För lokalhyresmarknaden kan det handla om behov av uppskjutna hyresinbetalningar och tillfälliga lättnader i kontraktsvillkor. Ytterst riskerar vi hyresgäster som hamnar på obestånd om efterfrågan på deras tjänster inte vänder.

Vad ser ni för behov av bostadspolitiska reformer/stödinsatser på lång sikt?

– När det värsta är över avseende hinder för smittspridning kommer efterfrågan att behöva stimuleras på olika sätt. Det gäller alla sektorer, även boendet. Tillfälliga lån och uppskjutna hyror behöver betalas. För dem som förlorat arbetet behövs ekonomiska resurser att konsumera sådant som man brukade konsumera före pandemin. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan fastighetsbranschen och en positiv samhällsekonomisk utveckling. Om inte hjulen bör-jar snurra igen på andra sidan av det här kommer effekterna att synas tydligt hos våra medlemsföretag.

Något som ger anledning till optimism?

– Trots sina brister finns det i grunden är välutvecklat socialt skyddsnät att falla tillbaka på för dem som drabbas av plötsliga inkomstbortfall. Vad gäller bostadspriserna handlar mycket om hur länge krisen består. En viss momentan nedgång är förväntad, men om krisen blir kortvarig talar fundamenta för att nedgången snarast kommer att upplevas som ett hack i kurvan. Nackdelarna med amorteringskravet har tydliggjorts och möjligen kommer vi därför att få se en lättnad av dagens kreditrestriktioner. Utvecklingen torde dessutom ha gjort en snabb återgång till ”normala” räntenivåer än mindre sannolik.Här hittar du samlad information från Fastighetsägarna med anledning av coronaviruset.