Nyheter

MKB planerar att bygga 600 lägenheter vid Värnhemstorget i Malmö

MKB förvärvar en fastighet i Ellstorp vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö. Det blir del i ett stadsutvecklingsprojekt i ett kollektivtrafiknära läge som också handlar om att utveckla området kring Östervärn med 600 nya bostäder.

Affären genomförs som en bolagsaffär och förutsätter att bebyggelsen av området ska genomföras med blandade upplåtelseformer. MKB kommer därför att genomföra områdesutvecklingen tillsammans med andra aktörer.

– Vi vill samarbete med andra aktörer och utveckla området i Ellstorp. Så kan vi fortsätta möta behovet av fler hyresrätter samtidigt som området ges goda förutsättningar för blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer, säger Gunnar Östenson, affärsutvecklingschef och vice vd på MKB Fastighets AB.

Fastigheten har förvärvats till ett underliggande fastighetsvärde om 166 miljoner kronor och tillträde beräknas ske under år 2021. Säljare är Jernhusen.

Just nu har MKB 900 hyreslägenheter i produktion. För nyproduktion av hyreslägenheter är tillgången på detaljplanelagd, byggbar mark en avgörande framgångsfaktor.

2019 färdigställde MKB 765 lägenheter.