Nyheter

Ny stadsdel skapas i Trelleborg

Fastighetskoncernen Acrinova AB har gett MVB i uppdrag att bygga en ny flerfamiljsfastighet vid norra infarten i Trelleborg.

Norra infarten till Trelleborg är i stor förvandling. Här skapas en ny stadsdel med skolor, bostäder och äldrevård. Acrinova är en av byggherrarna och har nu tecknat avtal med MVB om nybyggnation av 80 st. hyreslägenheter. Huset på ca 2 200 kvm blir fyra till fem våningar högt med ett underjordiskt garage. Storlek på lägenheter blir från 1,5 till 4,5 rum och kök.

Fastigheten kommer att ha ett stort miljöfokus och förses med en solenergianläggning på taket dimensionerad för en årlig elenergiproduktion på
5 000 kWh. Målsättningen är att åstadkomma nollenergihus genom solceller och geotermi- lösningar. Fastigheten certifieras enligt miljöbyggnad version 3.0 Silver.

– Det är spännande att få vara en del i utvecklingen av Trelleborg som stad. Sedan vi färdigställde Rättspsykiatriskt centrum har vi byggt såväl skolor som vårdhem i staden och till sommaren är även Trelleborgs nya brandstation, Trygghetens Hus. klar, säger Thomas Ellkvist, Vd MVB Syd.

– Vi är väldigt stolta över att kunna inleda byggnadsprojektet i Södra Gränstorpsområdet i Trelleborgs kommun tillsammans med MVB, säger Ulf Wallén, Vd Acrinova AB.

Byggstart sker efter sommaren och fastigheten beräknas stå klar hösten 2021.