Nyheter

Bjärred bygger: ny gata, ledningsarbeten och busshållplatser

Under vecka 13 påbörjas arbetena med den första etappen vid Bjärreds torg. Etappen inkluderar en ny lokalgata, ledningsarbeten och busshållplatser strax norr om centrum. Byggnationen kommer innebära att framkomligheten i centrala Bjärred påverkas.

Lokalgata

När lokalgatan från Flädievägen byggs ska även fjärrvärme- och VA-ledningar inom byggområdet anläggas och flyttas. Framkomligheten på Flädievägen kommer därmed vara begränsad. Ett körfält ska i möjligaste mån hållas öppet och boende längs gatan kommer ha tillgång till sina fastigheter.

Nya busshållplatser

Strax norr om centrum kommer nya busshållplatser och tillhörande cykelparkering byggas. Under pågående byggnation kommer framkomligheten på Norra Västkustvägen norr om centrum vara begränsad, men ett körfält ska i möjligaste mån hållas öppet.

Befintliga hållplatslägen framför centrumhuset kommer vara i bruk fram till Skånetrafikens tidtabellsskifte i augusti.

Tidplan

Första etappen beräknas vara klar till sommaren då etapp två tar vid med Norra Västkustvägen genom centrum och cirkulationsplatsen. Hela projektet med att skapa en central och levande mötesplats vid Bjärreds torg beräknas vara klart 2023.