Nyheter

RO-gruppen bygger skola i Upplands-Bro utanför Stockholm

RO-Gruppen har anlitats av Turako AB för uppdraget att bygga en skola i Upplands-Bro utanför Stockholm. Skolan omfattar totalt 3000 kvm och ska stå klar 2021. Kontraktssumman uppgår till ca. 60 miljoner kronor.

Våren 2020 påbörjar RO-Gruppen byggnationen av den nya skolan i Bro Mälarstrand i Upplands-Bro utanför Stockholm. Skolan är en av de första i Sverige att få en Svanenmärkning, som innebär höga krav på material, låg energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Det innefattar även krav på en kvalitetssäkrad byggprocess.

Projektet utförs som en samverkansentreprenad och avser projektering och byggnation av förskola och en F-3-skola på totalt 3000 kvm fördelat på tre plan. Skolan uppförs på uppdrag av Turako AB och verksamheten kommer drivas av Jensen Education. Arbetena påbörjas under våren och skolan kommer stå klar när det ringer in för höstterminen 2021.

– Det känns väldigt glädjande att vi fått förtroendet av Turako AB att utföra projektet. Känslan förstärks av att projektet präglas av ett stort fokus på hållbarhet. Vi ser fram emot att få genomföra detta projekt i samverkan med Turako som är en långsiktig och professionell fastighetsägare och utvecklare, säger Lars Westman, affärsområdeschef på RO-Gruppen Stockholm.

Om Svanenmärkning

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till förvaltning/drift.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och…

  • har låg energianvändning

  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter

  • säkrar en god innemiljö och låga emissioner

  • har en kvalitetssäkrad byggprocess