Nyheter

Karlshamns nya handelsområde

Karlshamns kommun och Skåneporten presenterade visionen för Karlshamns nya handelsområde vid en pressträff idag. Dollarstore är först på bollen när projektet tar nästa steg i utvecklingen.

Vid pressträffen medverkade bland andra Skåneportens VD Andreas Meyer och kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.

– Vi kan konstatera att kommunens strategi och arbete med att förvärva välbelägen mark varit mycket framgångsrikt. Utvecklingen av Duverydsområdet och alla de värden det kommer tillföra Karlshamn möjliggörs tack vare just detta arbete, säger Per-Ola Mattsson och tillägger:

– Projektet har gått snabbt framåt sedan vi tecknade avtal med Skåneporten.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Karlshamns kommun och tillsammans har vi tagit fram en spännande vision för det här området, säger Andreas Meyer.

Visionen är på plats och det står klart att Karlshamns nya handelsområde är attraktivt för så kallad big box-handel. Det är verksamheter med behov av stora sammanhängande ytor. En sådan butikskedja är Dollarstore, en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor med över 100 butiker runtom i Sverige.

– Vi har ett stort antal kunder inom olika segment som är intresserade av att etablera sig på området. Dollarstore ligger långt fram och har varit med redan tidigt i projektet, säger Andreas Meyer.

– Vi samarbetar med Skåneporten sedan tidigare och tycker att Duverydsområdet i Karlshamn ser mycket intressant ut för etablering av en Dollarstore-butik, säger Fredrik Holmström, etableringschef på Dollarstore.

Duverydsområdet omfattar ca 360 000 kvm. Arbete med detaljplan är pågående och byggnation på området beräknas starta 2022/2023.