Nyheter

Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Tumba

Med start Q2 påbörjar Hökerum Bygg AB i Ulricehamn bygget av 550 lägenheter i Storvreten i Tumba. Projektchef för Hökerum Bygg AB är Henrik Wästervall. Detaljplanearbetet pågår fortfarande. Arkitekt för området är Tyréns.

Utbyggnaden kommer ske etappvis. Det kommer också vara nära till skolor och förskola och det är bara några minuters promenad till pendelstationen och Tumba Centrum.

Detaljplanen för området väntas bli antagen under våren/somamren 2020 och då byggstartar man direkt.. Försäljning av första etappen är planerad att börja under våren 2020.