Nyheter

Nu görs den första leveransen av virke över Atlanten

Efterfrågan på virke av hög kvalitet är god i USA. Antalet husstarter har fördubblats sedan bostadskraschen 2009 – 2010 och husbyggnationen förväntas ligga kvar på en hög nivå.

Samtidigt har produktionen av sågat virke i Kanada, som är den största leverantören av konstruktionsvirke till USA, gått ned på grund av timmerbrist. Detta orsakat av bland annat bränder och insektsangrepp.

– Vi ökar produktionen i våra sågverk hela tiden och med en god efterfrågan känns det naturligt att ta steget och satsa på USA som en ny marknad för oss. Det handlar om att inte lägga alla ägg i samma korg och våga satsa när förutsättningarna i omvärlden förändras, säger Gunnar Jakobsson, VD Derome Timber.

Sågverket i Kinnared först ut

Den första sändningen består av virke från Deromes sågverk i Kinnared. Sågverket är ett ett av totalt fem sågverk inom företaget. Sändningen avgår med båt från Varberg med destination Lake Charles, Louisiana. Sen sker vidare transport till kunder –  främst hustillverkare i bland annat Texas och Louisiana.

– Med lagret i hamnen i Lake Charles får vi en kostnadseffektiv lagerlösning med närhet till våra kunder i ett område där det finns en stark ekonomi och god tillväxt. Vi får dessutom ett konkurrensmässigt bra erbjudande i jämfört med sågverk från Kanada, menar Carina Tollemark, exportsäljare Derome Timber.

Nya dimensioner

En utmaning med att exportera till USA är att det ställer nya krav på produktionsprocessen. I USA använder man andra längder och dimensioner än i Sverige.

– De senaste månaderna har vi jobbat hårt med att förbereda oss. Att exportera till USA ställer nya krav över hela produktionsledet och våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete, berättar Gunnar Jakobsson, VD Derome Timber.

Ett av Deromes kärnvärden är drivkraft, vilket blir tydligt när företaget väljer att etablera sig på nya marknader. Viljan och modet att pröva nya vägar skapar både utvecklingsmöjligheter och trygghet för medarbetarna.

På bilden: Gunnar Jacobsson