Nyheter

AFRY gör slott, fyrhus, ruiner, militäranläggningar hållbara med solceller

Statens Fastighetsverk har fått i uppdrag av regeringen att öka användandet av solenergi på sina bidragsfastigheter. Nu pågår ett unikt arbete med syftet att rusta fastigheterna för framtiden, och göra energibesparingar.

Tillsammans med AFRY ser Statens Fastighetsverk över möjligheten att minska sin energianvändning och skapa hållbara fastigheter med hjälp av solcellsanläggningar.

Uppdraget omfattar olika typer av fastigheter. Allt från slott och fyrhus till ruiner och militäranläggningar. Utmaningen ligger bland annat i den estetiska aspekten, det vill säga att få till solcellsanläggningar som är väl integrerade i byggnaden och bevarar den estetiska attraktionskraften och kulturvärdet.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Idag arbetar Afry arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.​
Deras fem divisioner – Infrastructure, Industrial & Digital Solutions, Process Industries, Energy och Management Consulting – erbjuder tjänster inom teknik, design och rådgivning inom tre huvudsakliga sektorer: infrastruktur, industri och energi.

Senast har man arbetat med EU-kommissionen som vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar.

En del i det består i att byta bromsblock, och därför genomför AFRY nu tester av bromsförmågan hos godsvagnar i svenska vinterförhållanden.