Nyheter

Webbseminarium om klimatdeklarationer av byggnader

Regeringen har nu skickat ut ett förslag till lag om klimatdeklarationer av nya byggnader. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Följ seminariet via Boverket och få tips.

Den 26 mars klockan 14:00-15:00 sänder Boverket ett webbseminarium om klimatdeklarationer av byggnader.

Ur programmet:

Vad är en klimatdeklaration, vad är en EPD, vem är det som ska deklarera och hur kan jag förbereda mig? Under webbseminariet presenteras remissförslaget om klimatdeklarationer. Under seminariet kan man också ställa frågor via Boverkets chatt.

Ta reda på mer om livscykelanalys

På Boverkets webb finns en vägledning om livscykelanalyser (LCA) om man vill veta mer om eller ska beställa en LCA för ett byggprojekt eller göra en LCA-beräkning. En LCA är den metod som används när man ska ta fram en klimatdeklaration.

Webbseminariet

webbseminariet vänder sig till byggherrar, byggentreprenörer, arkitekter, projektörer och miljöexperter (LCA) i byggbranschen samt bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer på kommuner

Från Boverket medverkar:

Kristina Einarsson, projektledare, Thomas Johansson och Roger Antonsson, delprojektledare.

Från Skanska medverkar:

Jeanette Sveder Lundin.

Bild av Hermann Traub från Pixabay