Nyheter

Fokus Skärholmen 2019 års vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris

Juryn prisar kommunens förmåga att med planeringens hjälp aktivt visa vägen mot en socialt hållbar stad.

DREEM Arkitekter har i samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor och tre andra arkitektkontor varit inblandade i stadsplanering. Detta för Väster om Vårholmsbackarna och kvarteret Lillholmen i Skärholmen. Planen är ett exempel på ”byggherredriven” detaljplan. DREEM har även uppdraget att rita byggnaderna på två av tomterna i området.

– Fokus har varit att aktivera gaturummet och skapa en socialt hållbar stad – att skapa stadsrum för människan, säger Maya Iwdal, ansvarig arkitekt på Dreem.