Nyheter

Spelbolaget Paf bygger huvudkontor med 742 solpaneler

Det är det Åländska spelbolaget Paf som har investerat i ett nytt huvudkontor. Företaget som arbetar med casino, poker och betting online.Arbetet med det nya huvudkontoret för Paf 2013 och idag står byggnaden i färdig i Mariehamn. Projektet har genomförts i samarbete med arkitekten och passivhus-experten Hans Eek, arkitekten Hans Murman och inredningsarkitekten Bettina Ingves, skriver siten designworld.se.

– Husets energisnålhet är unik, solceller har integrerats i fasaden och både bjälklag och stomme är av trä. Det ger en behaglig atmosfär samtidigt som det fungerar ljuddämpande. Arbetsplatsen är anpassad till Pafs sätt att jobba på – flexibelt och ombyggbart där alla avdelningar har entré mot det unisona torget, säger arkitekterna till designworld.se.

Fasaden och taket är täckta med solceller för att ta tillvara på Ålands alla soltimmar och på så sätt göra kontoret självförsörjande. Totalt rör det sig om 742 solpaneler med en totaleffekt på 208 KW. Solcellerna täcker en yta på 1400 kvm och producerar 154 MWh per år. Kontoret har också en svängd yttre fasad för att minska värmeförlusterna

Byggnadens huvudsakliga byggmaterialet är limträ, eftersom det är starkt, lätt, förnyelsebart och brandsäkert. Det bidrar också till den goda inomhusmiljö som krävs för att skapa en social samlingsplats.

Byggnaden är på tre våningsplan. Bottenvåningen innefattar entrén och arbetsplatser med pausutrymmen och mötesrum. Arkitekter är Hans Murman och Hans Eek och för interiören står Bettina Ingves. Totalt beräknas bygget kosta 14,5 miljoner euro.