Nyheter

”Varför höjer vi hyran varje år?”

”Några av de allra vanligaste frågorna jag får handlar om varför vi höjer hyrorna varje år och varför vi behöver tjäna pengar. Jag tror att nästan alla egentligen vet svaret.

Vi har en kostnadsutveckling i samhället som gör att saker blir dyrare. Det blir dyrare med energi, lönekostnaderna ökar, tjänster och produkter vi köper kostar lite mer för varje år. Något som ökat långt över inflationen de senaste åren är byggkostnader. Det gör att det blir dyrare att bygga nytt och bygga om. Det smittar även av sig på reparationer, vattenskador och underhåll som är stora kostnadsposter för ett bostadsbolag. Om vi inte får täckning för ökade kostnader så måste vi ta bort någonting och sänka kvaliteten. Det tycker inte jag är någon bra väg att gå. 

Årets hyresförhandlingar blev väldigt utdragna och är precis avslutade. Precis som förra året tvingades vi gå till HMK (Hyresmarknadskommittén) som är ett centralt organ som löser tvister mellan Allmännyttiga bostadsbolag och Hyresgästföreningen.

Där har vi fått tydlig accept för att vi har kostnadsökningar och behöver få täckning för det. Vi har ett uppdrag idag att utveckla Linköping och göra den till en bättre stad både att leva i och driva näringsverksamhet i. Då behöver vi ta ansvar, vara långsiktiga och ha ordning på vår ekonomi och tjäna pengar för det är då vi kan göra bra saker i våra stadsdelar. Det är också då vi har råd att investera i nya bostäder och bidra till att bygga bort bostadsbristen.

Förhandlingssystemet för hyressättning diskuteras väldigt mycket i bostadssverige i dagsläget. Inte bara för att det är säsong för hyresförhandlingar. Det pågår också överläggningar på central nivå om hur man kan utveckla systemet.

Jag ser själv några nyckelpunkter som skulle behöva förändras om vi vill behålla det svenska systemet för hyresrätter. En avgörande faktor som gör att vi har svårt att komma överens är att det inte är tydligt fastslaget vad vi ska förhandla om. Det tycker jag är det allra viktigaste att tydliggöra. En annan nyckelfaktor är att komplettera dagens system med att inrätta en oberoende skiljenämnd som kan avgöra tvister. Med dessa två förändringar tror jag att förhandlingsarbetet ute i landet skulle gå betydligt bättre.

Det här inlägget blir startskottet för min blogg. Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter.”

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist