Nyheter

Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen: Stopp i trafiken när bristen på samhällsbyggare ökar

Bristen på samhällsbyggare i Stockholm-Mälardalregionen slår mot regionens satsningar. Bristen på kompetens inom bygg och transporter kostar miljardbelopp. Det hotar även utvecklingen av flera projekt i regionen,. Det visar en ny kartläggning från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen.

När Stockholm-Mälarregionen växer med 1,4 miljoner invånare till 2050 måste befolkningen kunna lita på att spår och vägar fungerar. I Mälardalsrådet samarbetar regionerna och kommunerna för bättre transporter och en bättre matchning mellan studier och jobb.

– Gång på gång ser vi hur samhällsviktiga och nödvändiga infrastruktursatsningar fördyras, försenas och försämras på grund ökade kostnader. Brist på kompetent arbetskraft inom infrastruktursektorn är ännu en risk som ökar kostnaderna för samhällsviktig infrastruktur, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Mälardalsrådet och trafikregionråd i Region Stockholm.

– När Uppsala växer måste vi svara upp med en fungerande infrastruktur. Men då behöver vi också se till att vi har kompetens för att bygga våra hus och vägar. Nu tvingas efterlängtade infrastrukturprojekt skjutas på framtiden på grund av att det saknas både civilingenjörer och anläggningsarbetare, säger Björn-Owe Björk (KD), regionråd Region Uppsala.

Mälardalsrådets nya rapport belyser den förväntade utvecklingen och konsekvenserna av arbetskraftsbristen under den kommande tioårsperioden. Bristen på arbetskraft inom infrastruktursektorn beräknas till en samhällsekonomisk värdeförlust om 15-25 miljarder kronor. Med förväntad arbetskraftsbrist uppgår de uteblivna skatteintäkterna till 700 miljoner kronor per år. Det motsvarar lönekostnaden för 1100 sjuksköterskor.

– Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. Ett konkret exempel är inom samhällsbyggnad. När jag träffar kollegor i regioner och kommuner talas det mycket om bristen på alltifrån arkitekter till planerare och lantmätare och rapporten visar det faktiska läget. Det blir tydligt att vi behöver en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud, säger Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och ordförande för Mälardalsrådets kompetensarbete En Bättre Matchning.