Nyheter

Förvärvar fastighet i Karlstad

Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB, har förvärvat fastigheten Björnen 12 i Karlstad till ett underliggande fastighetsvärde om ca 90 Mkr.

Det är är Arwidsro Fastigheter AB som är säljare och planerat tillträde är den 2 april 2020.

Fastigheten är belägen i bra mikroläge centralt i Karlstad och är direkt angränsande till en av fonden ägd fastighet. Den ytmässigt största hyresgästen är Folkuniversitetet. Förvärvet omfattar 3 756 kvm uthyrningsbar yta. Den årliga kontrakterade hyresintäkten för fastigheten beräknas uppgå till ca 8,8 miljoner kronor.

– Förvärvet är i linje med fondens inriktning mot direkt eller indirekt statligt eller kommunalt finansierade hyresgäster och stärker närvaron i centrala Karlstad, där vi skapar en effektiv förvaltningsenhet, säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Arctic Securities har agerat köprådgivare i affären, Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare och WSP har agerat teknisk rådgivare.