Nyheter

Byggplanerna för Värtahamnen i Stockholm görs om

Byggplanen för Värtahamnen i Stockholm görs om. Nu blir en femtedel av bostadsytan lokaler istället, utomhusbadet stryks från listan och en ny grundskola byggs i området, skriver stockhomdirekt.se.

Arbetet med en ny detaljplan för Södra Värtan påbörjades år 2015 och det första detaljplaneförslaget var ute på samråd 2016-2017. Då beslutades det att det skulle byggas 1 900 lägenheter, 26 förskoleavdelningar och 125 000 kvadratmeter lokaler.

Nya besked

I december klubbade exploateringsnämnden att 400 av de planerade bostäderna ska bli verksamhetslokaler istället, att utomhusbadet uteblir och att man ska titta på möjligheten att bygga en F-6-skola med tillhörande gymnastiksal i mellersta delen av Södra Värtan.

– När man gör fler och förfinade utredningar ser man att vissa saker nog inte kommer hålla. Vi jobbar också med utbildningsförvaltningen som har i uppgift att tillgodose stockholmarnas behov av skolor. Deras prognoser pekar på att det kommer behövas fler platser på Östermalm för skolor, säger Staffan Lorentz, projektchef på exploateringskontoret till stockholmdirekt.se.

Det är de höga bullernivåerna från fartygen i Värtahamnen som är en av orsakerna till de ändrade besluten.

Utomhusbad stryks

Dels på grund av att det skulle det bli dyrt att bygga ett utomhusbad som garanterade säkerheten för badgästerna när fartygen kommer in till hamnen, dels såg man att det var ont om soltimmar på den här platsen. Dessutom skulle badets verksamhet ta för mycket yta i anspråk.

– Man kom fram till att de åtgärderna och kostnaderna inte var motiverade. Dessutom så finns ett utomhusbad på Gärdet, säger Staffan Lorentz.

Istället för utomhusbad föreslås området utvecklas till park och stråk med bryggor.

Det ändrade inriktningsbeslutet ska upp i kommunfullmäktige innan det är spikat, vilket man räknar med ska ske i mars.