Nyheter

Södertäljes Uthamnen går vidare: 1400 nya bostäder ska byggas

Vid bästa läget vid vattnet i Södertälje Södra ska 1400 nya bostäder byggas. Uthamnen – idag ett industriområde – planeras bli ett nytt stadsdelsområde med 12 nya bostadskvarter, två förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer. 

Byggstart är beräknad till 2021.

12 nya kvarter i Uthamnen ska omvandlas till en tät, funktionsblandad och levande del av Södertälje uthamn i stadsdelen Södra. Husen kommer mestadels vara 5-6 våningar. Två punkthus kommer att vara högre, 13-våningar respektive 16-våningshus.

Bebyggelsen blir blandad men med störst fokus på bostadsrätter.

Detaljplanen går ut på samråd 27 maj till 27 juni, för att därefter gå in i ett granskningsskede. När detaljplanen vunnit laga kraft kommer marken att börja saneras.