Nyheter

Första spadtaget för Raoul Wallenbergskolan Bagartorp i Solna

Onsdagen den 4 mars tas första spadtaget för Raoul Wallenbergskolan Bagartorp, en ny högstadieskola och idrottshall i Solna. Skolan kommer att ha plats för 360 elever och beräknas vara klar för inflyttning till höstterminen 2021.

Ambitionen är att den nya skolan ska Svanenmärkas och därmed bli den första Svanenmärkta skolan i Stockholmsregionen. Svanen är en certifiering som hanteras av Miljömärkning Sverige.

Märkningen ställer höga krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön.