Nyheter

Investerar i Solkompaniet

Axel Johnson genomför den fjärde investeringen inom solenergi på kort tid genom AxSols investering i den ledande svenska B2B-aktören Solkompaniet.

Under 2019 genomförde Axel Johnson de två första investeringarna inom solenergiområdet, i svenska Eneo och norska Otovo. Nyligen meddelades en investering i SVEA Solar, och nu genomförs ytterligare en investering, i den svenska marknadsledande B2B-aktören Solkompaniet.

Solkompaniet grundades 2010 och har en unik position som projektör och byggare av stora solelanläggningar till företag, offentliga kunder och fastighetsbolag. Solkompaniet utvecklar och bygger även solelparker tillsammans med sina kunder. I gruppen ingår både ett konsultbolag och ett grossistbolag, IBC Solar. Under 2019 överskred omsättningen 200 miljoner kronor, vilken motsvarade en årlig tillväxt på omkring 65 procent.

AxSols ägande i Solkompaniet kommer efter investeringen att utgöra en betydande minoritetspost, och gör Axel Johnson till största enskilda ägare.

Stina Andersson, COO i Axel Johnson och ansvarig för investeringarna inom solenergi:

– Den här investeringen bekräftar Axel Johnsons vilja att bli en betydande aktör inom solenergi. Vi är övertygade om att tillväxten inom området är strukturell och ihållande, och vår långsiktighet gör oss till en bra investerare just inom sol. Det finns en mycket tydlig strukturell logik: sjunkande kostnader för solenergi och ett behov av att möta den växande energikonsumtionen med fossilfria energikällor kommer att skapa tillväxt över tid. Från Axel Johnsons sida vill vi investera i de främsta nordiska solbolagen och Solkompaniet är väldigt väl positionerade inom sitt segment. Bolaget visar en imponerande tillväxttakt och vi ser stora möjligheter för Solkompaniet att fortsätta växa snabbt.

Johan Öhnell, styrelseordförande i Solkompaniet:

– Solelboomen har kommit till Sverige och samtidigt är vi bara i början av den. Större fastighetsägare ser att solelkalkylen för att bygga större solelanläggningar på skolor, sjukhus, kontor, köpcentrum och flerbostadshus är utmärkt. Solkompaniets syfte sedan starten är att bygga det hållbara samhället på riktigt och vår del är att göra det med solel. Axel Johnsons långsiktiga perspektiv och trovärdighet som ägare och samhällsaktör, gör dem till en idealisk ägarpartner för Solkompaniet.